Házirend

Itt add meg az alcímet

Légy Fitt Mozgáscentrum és Táncstúdió HÁZIREND

Általános és speciális szabályok

 • A Légy Fitt Mozgáscentrum és Táncstúdió látogatója nem sérthet meg vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve jelen Házirendben foglalt szabályokat.
 • A Légy Fitt Mozgáscentrum és Táncstúdió területén TILOS:
  o a dohányzás és az alkohol fogyasztása
  o az olyan tevékenység, amely a Légy Fitt Stúdió szolgáltatási tevékenységén kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért
  o minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység
  o a létesítmény egész területén drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés, ill. bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) mindenféle ital, illetve állat bevitele
  o az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda (reklámtáblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése), hang és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása
 • A létesítmény egész területén kizárólag megfelelő végzettségű, a létesítmény üzemeltetőjének névjegyzékbe vett és engedélyezett személyek jogosultak sportszakmai tevékenységet, oktatást, edzést tartani.
 • A Stúdió foglalkozásai elsősorban nőknek szólnak (kivétel pl. páros táncórák), de a létesítmény területére férfiak is beléphetnek, egyes programokon részt is vehetnek, ill. munkatársaink között is vannak férfiak. A kizárólagos női közeget nem tudjuk biztosítani.
 • Amennyiben a Légy Fitt Mozgáscentrum és Táncstúdió területén az üzemeltető reklám célú mozgóképet, vagy fotót készít, készíttet és azokon bármely vendég is feltűnik, a vendég a reklámanyagon megjelenésével összefüggésben üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.
 • A létesítmény zavartalan működése érdekében üzemeltető észrevételezési jogosultsága a Légy Fitt Mozgáscentrum és Táncstúdió egész területére kiterjed, különös tekintettel a vendégek által használt területekre és a szolgáltatások igénybevételének módjára, mértékére.
 • Szabálytalanság (jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor, eredménytelenség esetén az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából időlegesen vagy véglegesen kizárni. Az üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden érintettnek együttműködni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.
 • A komplexum területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.

9. Üzemeltető nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért, amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen magatartásából erednek, valamint az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért.

 • A talált tárgyakat minden vendég a recepción köteles leadni.
 • A szolgáltatásokat minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.
 • A Légy Fitt Mozgáscentrum és Táncstúdió területén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt az elsődlegesen észlelőnek a recepción köteles késedelem nélkül jelezni.
 • E Házirendet üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti, melyről a Stúdió vendégeit a módosított Házirend kifüggesztésével tájékoztatja.
 • A Légy Fitt Mozgáscentrum és Táncstúdió üzemeltetője fenntartja a jogot, a komplexum egész, vagy részterületein zártkörű rendezvények bonyolítására az általános vendégkör kizárásával.
 • Jelen házirend minden szolgáltatást igénybevevő vendég számára a recepción és a weboldalon elérhető és áttekinthető.
 • A szolgáltatások igénybevétele a Házirend automatikus elfogadását jelenti.
 • Cseppfertőzéssel terjedő betegségben szenvedő vendégek nem látogathatják létesítményünket.
 • A sportterek területére kizárólag a sportterületen végezhető sporttevékenységnek megfelelően alkalmas sport felszerelésben lehet belépni. Váltócipő használata kötelező!
 • A sportterekbe csak és kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital, minden más ital és eszköz bevitele szigorúan tilos.
 • Sportszolgáltatások igénybevételekor a mobiltelefon és egyéb elektronikai készülékek használata nem megengedett, káresemény esetén a létesítmény semmilyen felelősséget nem vállal a keletkezett károkért.
 • Minden vendégünk köteles figyelembe venni az aktuális nyitvatartási rendet: belépni kizárólag nyitási időpont után lehet, zárási időpont után pedig senki nem tartózkodhat létesítményünkben. Ennek érdekében az edző-termeket legkésőbb 15 perccel zárás előtt el kell hagyni, szaunánkat pedig 30 perccel zárás előtt lekapcsoljuk.

Regisztráció, Beléptető rendszer

 • A Légy Fitt Mozgáscentrum sportterületeire belépni csak érvényes napijeggyel vagy bérlettel lehet.
 • Üzemeltető a Stúdió szolgáltatásait igénybevevő vendégekről arcképes adatnyilvántartást vezet. A szükséges adatok közlését részben vagy egészben, illetőleg az arckép felvételét megtagadó vendéggel szemben üzemeltető jogosult megtagadni érintett szolgáltatásait.
 • Üzemeltető a vendégek adatait kizárólag saját nyilvántartásához használja, azt semmilyen mértékben harmadik félnek nem adhatja ki. Az adatok kezelését minden esetben az érvényes adatvédelmi törvény előírásainak betartásával végzi. Adatkezelési tájékoztatónk megtalálható honlapunkon ill. a helyszínen is kifüggesztve.
 • Az első alkalommal történő belépésnél minden vendégnek kötelező kitölteni a recepciónál rendszeresített GDPR előírásoknak megfelelő Adatkérő lapot, aláírásával elfogadni a Légy Fitt Mozgáscentrum és Táncstúdió Házirendjében foglaltakat, ill. tudomásul venni, hogy annak betartását az intézmény munkatársai ellenőrzik. Az első belépés magában foglalja a fényképes nyilvántartásba vételt.
 • A Légy Fitt Mozgáscentrum és Táncstúdió online bejelentkezési, és mágneskártyás belépési rendszert biztosít vendégeinek. Az első alkalmat követően kizárólag Tagsági-kártya birtokában vehetők igénybe a Mozgáscentrum szolgáltatásai. Előzetes bejelentkezés vagy időpontfoglalás hiányában csak a szabad helyek függvényében biztosított az eszköz-használat és a részvétel foglalkozásainkon.
 • A Tagsági-kártya kauciós díja 1.000 Ft, mely összeg a kártya végleges leadásával visszajár. A kártyában található chip megóvása érdekében ne hajlítsuk, ne lyukasszuk ki a kártyát, kezeljük kellő körültekintéssel! Amennyiben a kártya működésképtelen a kaució összege nem téríthető vissza!
 • A sportszolgáltatást igénybevevő vendég részére üzemeltető a ruhaváltáshoz az arra nemenként alkalmasan kialakított öltözőtérben egy öltözőszekrényt biztosít, illetőleg mindenkor az üzemeltető által érvényesen meghatározott ingyenes szolgáltatásokat nyújtja (finn szauna használat).
 • A vendég számára belépéskor átadott eszközöket (öltözőszekrény kulcs, törülköző, sportfelszerelések stb.) köteles távozáskor a recepción hiánytalanul leadni. A vendég a számára belépéskor átadott eszközök vonatkozásában anyagi felelősséggel tartozik üzemeltető felé.
 • A sportszolgáltatások díjait a belépéskor előre kell megfizetni.
 • A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom és a pénzösszeg nem vihető át a következő bérletre. Alkalmas bérletek esetén 1.000 Ft hosszabbítási díj fejében az érvényességi idő módosítható kívánság szerint.

Öltözők, mosdók, szauna előtér és szauna

 • Az öltöző- és zuhanytérben, valamint a szauna előtérben papucs használata kötelező.
 • A területeken és az öltözőszekrényben hagyott tárgyakért üzemeltető semmilyen mértékben felelősséget nem vállal.
 • A vállfa a szekrény tartozéka, elvinni tilos.
 • A szaunát csak saját felelősségre lehet használni.
 • A szaunát megfelelő öltözetben (fürdőruha v. fürdőlepedő) lehet igénybe venni.
 • A szaunában az illóolaj csak mértékkel, másokra tekintettel használható.
 • A szauna-használat során kerüljük a mások nyugalmát megzavaró viselkedést (hangoskodás...)
 • A szauna padokra papucsban tilos fellépni.
 • Kérjük, hogy a vizesblokkokban észrevett esetleges problémákat a mielőbbi kijavítás miatt jelezzék a recepción (dugulás, nagy szennyeződés).

Kondi-terem

 • 14 éven aluli gyermek nem tartózkodhat a teremben.
 • A papucsban, szandálban való edzés illetve mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos!
 • Az edzőgépeket és eszközöket kizárólag rendeltetésüknek megfelelően a vendég alkatának és erőnlétének megfelelően saját felelősségére használhatja.
 • A gépek és eszközök használatát követően minden használó, a gépeket alaphelyzetének, az eszközöket rendszeresített tároló helyére történő visszahelyezéssel köteles hátrahagyni, illetve a helyszínen biztosított fertőtlenítő folyadékkal letisztítani maga után.
 • Az egyes eszközök használata során törülköző használata javasolt.

Aerobik terem

 • Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos!
 • Az óra kezdését követően (maximum 10 perc) érkező vendéget az edzőnek jogában áll a sérülésveszély és más vendég zavarásának elkerülése érdekében az órára nem beengedni.
 • Az óra során használt aerobic-matracokat (szőnyegeket) minden résztvevő a helyszínen biztosított fertőtlenítő folyadékkal óra végén köteles letisztítania maga után.
 • Az eszközöket a használatot követően minden vendég a rendszeresített tároló helyére történő visszahelyezéssel köteles hátrahagyni.